pre-loader

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB

2. Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych w WIM-PIB Lekarze i lekarze dentyści

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii naczyniowej: 4