pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Skrócenie okresu specjalizacji Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Okres szkolenia specjalizacyjnego może być skrócony o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia, na uzasadniony wniosek fizjoterapeuty do Dyrektora CMKP.
Warunkiem złożenia takiego wniosku jest pełne zrealizowanie programu specjalizacji.

Informacja o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zamieszczana w Karcie Specjalizacyjnej.