pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Skreślenie z rejestru Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Decyzję o skreśleniu z rejestru fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne wydaje wojewoda na obszarze danego województwa:
• w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, lub upływu czasu, w którym fizjoterapeuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1 i 2;
• po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku gdy fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
• na wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne;
• w przypadku kiedy nie zostaną dokonane w Karcie Specjalizacji fizjoterapeuty potwierdzenia zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji wyznaczonych do odbycia w danym roku lub gdy nie zostanie dokonane potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie fizjoterapeuty.