pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Staż kierunkowy Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Dla osób odbywających specjalizację z fizjoterapii w WIM-PIB miejscem realizacji staży kierunkowych są w pierwszej kolejności uprawnione komórki organizacyjne WIM-PIB (kliniki, oddziały, zakłady) (wzór podania).

W przypadku braku możliwości formalnych na realizację staży kierunkowych w WIM-PIB, realizowane są one poza podmiotem leczniczym prowadzącym szkolenie specjalizacyjne (wzór podania).

Staż kierunkowy w WIM-PIB dla osób odbywających specjalizację poza WIM-PIB może być realizowany przez fizjoterapeutów tylko i wyłącznie kierowanych przez jednostki, które zawarły porozumienie z WIM-PIB:
- Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (CRU/WIM/869/2016 - staż kierunkowy z reumatologii).
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku (CRU/WIM/1827/2018 - staż kierunkowy w oddziale ortopedyczno-urazowym, neurologicznym, neurochirurgicznym, reumatologicznym oraz kardiologicznym)

Procedura przyjęcia magistra spoza WIM-PIB na staż kierunkowy w WIM-PIB:
- pobranie podania o odbycie stażu kierunkowego,
- uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody swojego Kierownika Specjalizacji (podpis i pieczątka),
- uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki/Oddziału/Zakładu WIM-PIB (podpis i pieczątka) na realizację stażu,
- uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody opiekuna stażu kierunkowego, który został wyznaczony przez Kierownika Kliniki/Oddziału/Zakładu WIM-PIB (podpis i pieczątka),
- złożenie podania o odbycie stażu kierunkowego wraz z kserokopią pierwszej i drugiej strony Karty Szkolenia w Kancelarii Ogólnej na 1 miesiąc przed planowanym stażem kierunkowym.

Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu kierunkowego oraz szczegółowe informacje zainteresowany otrzymuje na adres mailowy podany w podaniu o staż kierunkowy.
W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.

Po zrealizowaniu stażu kierunkowego wszyscy stażyści zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok. 109) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu w WIM-PIB.


Kontakt w sprawie staży kierunkowych z fizjoterapii:

mgr Anna Duch
email: fizjoterapia@wim.mil.pl
tel.: 665-707-430