pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Rozpoczęcie specjalizacji Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym przeprowadza Mazowiecki Urząd Wojewódzki (link do rekrutacji)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie:
- 16 grudnia - 15 stycznia (wniosek należy złożyć w terminie: 15 listopada - 15 grudnia)
- 1 czerwca - 30 czerwca (wniosek należy złożyć w terminie: 30 kwietnia - 31 maja)

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Aby rozpocząć specjalizację w WIM-PIB należy:
- złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w MUW;
- posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
- posiadać tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust.3 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz., 952 z późn. zm.);
- zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w MUW.

Szczegółowe informacje dotyczące zasady postępowania konkursowego zawarte są w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Art. 41).

Fizjoterapeuta skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek:
- poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez dostarczenie* karty szkolenia specjalizacyjnego, skierowania oraz oświadczenia kierownika specjalizacji* - celem potwierdzenia rozpoczęcia specjalizacji, w terminie do 14 dni od daty odebrania skierowania do odbywania specjalizacji.
- dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia umowy o szkolenie specjalizacyjne:
2 x kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty oraz NNW (oryginał do wglądu, aktualizacja coroczna), 1 x zdjęcie.

Wszystkich fizjoterapeutów skierowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

Opłaty:
- 4-letnie szkolenie specjalizacyjne: 4 000 zł/ rok (Zobacz program),
- 2-letnie szkolenie specjalizacyjne dla osób realizujących uzupełniający program specjalizacji (z pierwszym stopniem specjalizacji): 4 500 zł/ rok (Zobacz program).

Opłatę ponosi fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne.
Numer konta bankowego: 41 1130 1017 0020 0716 4222 2303


Kontakt w sprawie specjalizacji z fizjoterapii:

mgr Anna Duch
email: fizjoterapia@wim.mil.pl
tel.: 665-707-430