pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Rezydentura Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Procedura po zakwalifikowaniu się do rozpoczęcia specjalizacji przez Urząd Wojewódzki:
1. Kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (Pani Marta Górecka, tel.: 665 707 536) w celu sprawdzenia dostępności miejsc specjalizacyjnych w wybranej dziedzinie medycyny;
2. Rozmowa z Kierownikiem Kliniki, w której zainteresowany chciałby odbywać specjalizację;
3. Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Kliniki (pismo składa się w Kancelarii Ogólnej WIM-PIB);
4. Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, Urząd Wojewódzki występuje w imieniu zainteresowanego lekarza do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o udostępnienie miejsca specjalizacyjnego;
5. Po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora DWSZdr należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM-PIB w celu uzupełnienia dokumentów:
– oświadczenia kierownika specjalizacji (druk do pobrania);
– kserokopii otrzymanej zgody Dyrektora DWSZdr;
6. Skontaktować się z Działem Zatrudnienia WIM-PIB w celu dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę w trybie rezydenckim. Kontakt z Działem Zatrudnienia WIM-PIB: tel.: 261 817 726.

Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.