pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Zakończenie specjalizacji_EKS Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Lekarzu, jeśli realizowałeś szkolenie w SMK

Uzyskaj potwierdzenie realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji. Do weryfikacji formalnej należy złożyć:
- wydrukowany wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego
- zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej
- oświadczenie dot. zakończenia szkolenia specjalizacyjnego
Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy ul. Szaserów 128, Budynek Centrum Kształcenia Podyplomowego, pok. 108 - po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu złożenia dokumentów pod nr telefonu: 665 707 536.
Termin realizacji: 14 dni
Po pozytywnej weryfikacji formalnej odbywa się weryfikacja merytoryczna przez konsultanta wojewódzkiego, bądź krajowego. Konsultant ma 14 dni na jej przeprowadzenie.
Po uzyskaniu informacji od konsultanta wojewódzkiego/krajowego:
• Potwierdzone zostanie zakończenie szkolenia specjalizacyjnego (w systemie SMK wniosek o potwierdzenie zakończenia szkolenia zmieni status na „potwierdzony”)

lub
• wydana zostanie decyzja o konieczności zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji i przedłużeniu okresu szkolenia w trybie pozarezydenckim o czas niezbędny do realizacji tego elementu – jeśli konsultant wojewódzki/krajowy wskaże takie braki

Po otrzymaniu potwierdzenia o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego można wypełnić w SMK zgłoszenie do PES.
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się dwa razy w roku:
- sesja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia (termin składania zgłoszeń do PES do 31.12)
- sesja jesienna: od 1 października do 30 listopada (termin składania zgłoszeń do PES do 31.07)