pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Druki do pobrania Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI
1 - Załącznik do elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
2 - Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora WIM-PIB z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza/lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym
3.1 - Podanie o udostępnienie miejsca - rezydenci
3.2 - Podanie o kontynuacji specjalizacji - rezydenci

PRZEBIEG SPECJALIZACJI
4 - Oświadczenie kierownika specjalizacji - Papierowa Karta Specjalizacji
5.1 - Oświadczenie kierownika specjalizacji - EKS
5.2 - Oświadczenie kierownika specjalizacji - EKS_moduł podstawowy
6 - Indywidualny harmonogram specjalizacji
7 - Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych - tryb dotychczasowy
8 - Indeks zabiegów i procedur medycznych - tryb modułowy
9 - Indeks procedur i zabiegów - anestezjologia
10 - Oświadczenie indeks
11 - Wykaz zabiegów położnictwo po stażu system dotychczasowy
12 - Wykaz zabiegów położnictwo po I stopniu system dotychczasowy
13 - Ocena kompetencji - anestezjologia - tryb modułowy
14 - Dane do wystawienia duplikatu karty specjalizacyjnej
15 - Prośba o wydanie duplikatu dyplomu stary tryb
16 - Prośba o wydanie zaświadczenia o ocenach z egzaminu specjalizacyjnego
17 - Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarzy spoza WIM wraz z załącznikami
18 - Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM (w ramach WIM)
19 - Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla lekarza z WIM z umową cywilnoprawną
20 - Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
21 - Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
22 - Zgoda Kierownika Specjalizacji na wykorzystanie dodatkowych dni na samokształcenie
23 - Rejestr godzin realizacji umowy o szkolenie specjalizacyjne
24 - Wniosek o zmianę trybu odbywania specjalizacji
25 - Oświadczenie o rezygnacji z odbywania specjalizacji
26.1 - Zgoda na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych
26.2 - Dyżury (dotyczy rezydentów)

ZAKOŃCZENIE SPECJALIZACJI - Papierowa Karta Specjalizacji
27 - Oświadczenie dotyczące zakończenia szkolenia
28 - Wykaz dokumentów
29 - Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej
30 - Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej

ZAKOŃCZENIE SPECJALIZACJI - EKS
31 - Oświadczenie dotyczące zakończenia szkolenia
32 - Wykaz dokumentów
33 - Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej