pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

ACLS (Kurs AHA) Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Kurs ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. (kurs AHA) kładzie nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.

W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków.

Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny.

Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych (od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej).

  • Koszt: 1200 zł
  • Liczba miejsc: 12
  • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl