pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Celem kształcenia w ramach kursu, jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.
Program i kadra instruktorska zostały zaakceptowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.
W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  • Koszt: 1200 zł
  • Liczba miejsc: 18
  • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl