pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

MASCAL Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. Podczas szkolenia omawiane i ćwiczone będą procedury związane z prawidłowym tworzeniem łańcucha dowodzenia (chain of command), wyznaczaniem stref działania poszczególnych służb obecnych na miejscu zdarzenia, dokonywaniem segregacji poszkodowanych, wykonywania najczęstszych medycznych procedur ratujących życie u poszkodowanych w zdarzeniach o charakterze masowym.

Kurs stawia na praktyczne wykorzystanie umiejętności uczestników oraz symulacje z przedstawicielami różnych służb, które potencjalnie mogą być obecne na miejsca zdarzenia - ZRM, LPR, PSP, OSP, Policja (SPKP, BOA, Prewencja), ŻW.

  • Koszt: 2000 zł
  • Liczba miejsc: 12
  • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl