pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

Pre Hospital Emergency Medicine Course Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wytycznymi postępowania w przedszpitalnych stanach nagłych przy użyciu narzędzi symulacji medycznej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami prawnymi realizowania medycznych czynności ratunkowych, działaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce, zbieraniem informacji o pacjencie i wiele innych.. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z postępowaniem w wypadku min. niewydolności krążenia oraz oddechowej, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń neurologicznych, postępowaniem z poszkodowanym po zażyciu substancji psychoaktywnych m.in. przedawkowanie leków, dopalaczy, narkotyków. Szczegółowo omówione zostaną zasady współpracy zespołów interwencyjnych, współpraca z innymi służbami (policja, PSP,służby mundurowe), a przewidziane sesje trenażerowe dadzą możliwość przećwiczenia procedur udrożniania dróg oddechowych (filozofia VORTEX), tamowania masywnych krwotoków (staza, packing, it clamp itp.), postępowania z odmą otwartą prężną.

  • Koszt: 1500 zł
  • Liczba miejsc: 9
  • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl