pre-loader

Oferta szkoleń

rezydentura

TERM-PM Oferta szkoleń Medycyna Stanów Nagłych

Taktyczno-ewakuacyjne ratownictwo medyczne dla personelu medycznego - kurs opracowany na podstawie wytycznych TCCC

Udzielanie pomocy na polu walki stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego, który tej pomocy udziela. Wytyczne Tactical Combat Casualty Care rozgraniczają procedury zarezerwowane dla wszystkich (TCCC All Service Members) od tych przeznaczonych dla personelu medycznego (TCCC for Medical Personnel).

Z kolei szkolenia z zakresu TCCC dzielą się na 3 poziomy:
1) Poziom podstawowy TCCC
2) Poziom Combat Lifesaver
3) Poziom Medical Provider – kurs tylko dla osób z wykształceniem medycznym.

Kurs TERM-PM przeznaczony jest dla wojskowego personelu medycznego i funkcjonariuszy innych służb mundurowych realizujących działania bojowe (kurs poziomu trzeciego według wytycznych TCCC - Medical Provider), którzy chcą zaznajomić się ze sposobami leczenia i postępowania ratunkowego w takich stanach jak masywne krwotoki czy urazy klatki piersiowej, będącymi konsekwencją użycia środków bojowych, a także bardziej zaawansowanymi procedurami dotyczącymi leczenia wstrząsu czy walki z bólem.

Instruktorzy podczas szkolenia uczą:
- jak rozpoznawać właściwe miejsce i czas do udzielania odpowiedniej pomocy medycznej,
- jak stosować urządzenia dedykowane do udzielania pomocy w warunkach taktycznych,
- jak planować i postępować w sytuacji ograniczonych zasobów leków i materiałów medycznych.

Kurs trwa 16 godzin i został przygotowany w oparciu o wytyczne Komitetu TCCC. Pozwala zapoznać się z zasadami zabezpieczenia medycznego działań wojskowych, nauczyć się pracy w zespole i przekazywania informacji na temat rannego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w NATO. Umiejętności te są przydatne nie tylko na polu walki, ale także podczas służby i pracy w środowisku cywilnym.

  • Termin kursu: 06-07.06.2023 r.
  • Koszt: 950 zł
  • Liczba miejsc: 12
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Szczegółowy program i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl